شکست خانگی پانیونیوس در حضور بازیکنان ایرانی

تیم فوتبال پانیونیوس در هفته پنجم لیگ یونان مقابل وریا شکست خورد.