اولویت‌ها و راهبردهای برنامه ششم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد

اولویت ها و راهبردهای برنامه ششم توسعه با حضور جلالی و کارشناسان و صاحب‌نظران برنامه‌ریزی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.