تظاهرات گسترده در فنلاند در اعتراض به افزایش نژادپرستی

هزاران نفر از مردم پایتخت فنلاند در اعتراض به افزایش نژادپرستی، در مناطق مختلف هلسینکی تظاهرات کردند.