ویدئو: دردسرهای عکس گرفتن با افعی

یک مار افعی به مردی که قصد داشت با او سلفی بگیرد، حمله کرد.