شکست گروه‌های تروریستی در حمله به اردوگاه حندرات در حلب

گروه‌های تروریستی در درگیری با ارتش سوریه در حمله به اردوگاه حندرات در حلب شکست سختی را متحمل شدند.