شکست گروه‌های تروریستی در حمله به اردوگاه حندرات در حلب