شکست گروه های تروریستی در تلاش برای بازپس گیری حندرات در حلب

عملیات گروه های تروریستی برای باز پس گرفتن حندرات در حلب با شکست روبرو شد .