شکست گروه های تروریستی در تلاش برای بازپس گیری حندرات در حلب