کاروان کمک های بشردوستانه وارد حمص شد

کاروان کمک های بشردوستانه با هماهنگی با هلال احمر سوریه وارد حمص شد.۲۱:۰۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر