بثینه‌شعبان: بیش از ۳۰ هزار تروریست و مزدور از خارج به سوریه آورده شده‌اند

مشاور رئیس جمهور سوریه در مصاحبه‌ای گفت که جنگ سوریه، جنگ داخلی نبوده و بیش از ۳۰ هزار تروریست و مزدور از خارج به سوریه آورده شده‌اند.