نتانیاهو: امیدوارم اوباما به ایجاد کشور فلسطین کمک نکند