غیبت دوباره جهانبخش در ترکیب آلکمار(عکس)

مهاجم ملی پوش ایرانی آلکمار برای دومین هفته پیاپی در ترکیب تیمش قرار نگرفته است.