ایرانسل VoWiFi را با موفقیت آزمایش کرد

ایرانسل فناوری تماس بر بستر شبکه‌ی بی‌سیم با نام VoWiFi را با موفقیت آزمایش کرد.