بازگشت آزمون به ترکیب روستوف (عکس)

مهاجم ملی پوش روستوف پس از دو هفته نیمکت‌نشینی در بازی‌های لیگ دوباره به ترکیب تیمش بازگشت.