خازن های روی مدار، دلیل احتمالی ایجاد صدا در آیفون ۷ و آیفون ۷‌ پلاس هستند