معرفی چند شهر دیگر ایران برای ثبت جهانی

مشاور بین الملل رئیس سازمان میراث فرهنگی ضمن اشاره به این که این نشست، نشست بزرگی بود و انتظار نداشتیم که به این وسعت و به این زیبایی برگزار شود، به خبرنگار ایمنا گفت: امیدواریم دستاوردهای این نشست از نظر فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته باشد و بتوانیم منافع بیشماری را از آن هنرمندان […]