در کارخانه‌ اصلی فولکس واگن چه می گذرد؟

فولکس واگن با داشتن بهره‌وری نزدیک به ۱۰۰ درصد در کارخانه‌ی اصلی خود در ولفسبورگ، همچنان به دنبال تغییر برای ساخت خودروهای الکتریکی است.