بازداشت هزار نوجوان فلسطینی از آغاز سال جاری میلادی