داعش یک سرکرده خود را زنده در آتش سوزاند

فرمانده داعش در شمال عراق به اتهام فرار از میدان جنگ، زنده زنده سوزانده شد….