ایران از ایفای نقش منفی در منطقه دست بردارد/ جزایر سه‎گانه بازگردانده شود