آپدیت iOS 10.0.2 با هدف برطرف کردن مشکلات تبدیل هدفون منتشر شد