خوب، بد، زشت شماره ۱

با اولین قسمت از سری مقالات خوب، بد، زشت همراه زومجی باشید.