آمریکا از ابتدای اجرایی شدن برجام بدعهدی های خود را آغاز کرد

دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی دورنمای برجام پس از سفر رییس جمهور به نیویورک پرداختند.