اندیشکده کارنگی: شرایط آژانس برای جمع‌بندی مبسوط درباره برنامه هسته‌ای ایران تا حدودی محقق شده / تمام تحریم‌ها می‌تواند لغو شود

اندیشکده کارنگی در گزارشی تأکید کرد، بر اساس متن برجام اگر آژانس زودتر از موعد به جمع‌بندی مبسوط درباره برنامه هسته‌ای ایران برسد، که به نظر می‌رسد شرایط آن نیز تا حدودی محقق شده است، تحریم‌های باقیمانده ایران می‌تواند زودتر از موعد لغو شود.