اسپیس ایکس گاز هلیوم را دلیل انفجار فالکون ۹ عنوان کرد

نتایج اولیه تحقیقات اسپیس ایکس نشان از این دارد که احتمالا هلیوم مایع باعث انفجار راکت فالکون ۹ این کمپانی شده است.