خشم رونالدو هنگام تعویض (عکس)

کریستیانو رونالدو در حالیکه هنوز یک ربع به پایان دیدار مقابل لاس پالماس باقی مانده بود، از سوی زیدان تعویض شد و جای خود را به لوکاس داد؛ تعویضی که با واکنش نه چندان مطلوب رونالدو روبرو شد.