دیدار فرستاده سازمان ملل در امور یمن با دبیرکل اتحادیه عرب

اسماعیل ولد الشیخ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با احمد ابوالغیط دیدار و گفتگو کرد.