جان کری: با پنج همتای اروپایی رایزنی‌های مهمی درباره سوریه انجام دادم

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید با پنج نفر از همتایانش از قاره اروپا «رایزنی‌های مهمی» درباره سوریه و مسائل خاورمیانه انجام داده است.