جامعه بین الملل خویشتنداری دولت کنگو و مخالفان را خواستار شد

سازمان های بین‌المللی هم‌‌زمان با خشونت ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، خواهان خویشتنداری در این کشور آفریقایی شدند.