عمار حکیم: آشتی ملی شرط پایان دادن به بحرانها در کشور است

رییس ائتلاف میهنی عراق با اشاره به ظهور همه روزه تروریسم به اشکال مختلف، گفت آشتی ملی شرط اساسی پایان دادن به بحران ها در کشور است.