تیم آزمون با یک اخراجی ۳ امتیاز گرفت

روستوف در حضور ۹۰ دقیقه‌ای مهاجم ایرانی خود موفق شد لوکوتیو موسکو را شکست دهد.