از جلسه وزیر نفت با کارشناسان دفتر رهبری تا مسکن خواری بانک‌ها