انتقاد فیلیپین از مداخله های خارجی در امور داخلی خود

وزیر امورخارجه فیلیپین گفت کشورها و سازمان های بین المللی نباید در مورد اقدامات دولت این کشور در مورد جرم و جنایت مداخله کنند.