اکوادور پایان وضعیت بغرنج بنیانگذار ویکی لیکس را خواستار شد

اکوادور ابراز امیدواری کرد بازجویی ماه اکتبر از «جولیان آسانژ» نشانه ای بر پایان بن بست حقوقی ایجاد شده در مورد پرونده او باشد.