جنایت هولناک داعش در استان نینوا

گروه تروریستی – تکفیری داعش در جنایتی هولناک ۲۵ غیرنظامی را در کشتارگاه استان نینوا سربرید.