دبیر کل سازمان ملل خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین شد

بان کی مون در ملاقات با دیپلمات ارشد بحرین با وی در مورد اهمیت بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور گفت و گو کرد.