خالد مشعل: رئیس جدید حماس در سال آینده انتخاب می شود

خالد مشعل از انتخاب رییس جدید حماس در سال آینده خبرداد و گفت قصد نامزد شدن در این انتخابات را ندارد.