توسعه پایدار بدون مبارزه جمعی و جدی با تروریسم و افراطی‌گری خشن، ممکن نیست

معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد، گفت:بدون مبارزه جمعی و جدی با تروریسم و افراطی‌گری خشن، تحقق توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.