۲۳ کشته در سانحه سقوط اتوبوس به رودخانه در شمال پاکستان