وقتی روسیه مسئول حفظ آتش بس در سوریه می شود!

آمریکا و همپیمانان اروپایی اش، روسیه را مسئول حفظ آتش بس در سوریه دانستند.