اعضای کمیسیون امنیت ۵ مهرماه از کارخانه صنایع هوایی بازدید می‌کنند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بازید اعضای کمیسیون متبوع خود از کارخانه صنایع هوایی خبرداد.