ایران پس از ۲۴ سال به جمع چهار تیم برتر جهان صعود کرد