پلیس «شارلوت» دو نوار ویدئویی از لحظه تیراندازی به مرد سیاهپوست را منتشر کرد