اطلاعات صد‌درصد محرمانه است/ مرجع اعلام آمار مرکز آمار است نه بانک مرکزی

امیدعلی پارسا با بیان اینکه مرجع اعلام آمار در برنامه پنجم توسعه از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده است افزود: در شورای عالی آمار باید این مسئله، تعیین تکلیف و موازی کاری قطع شود.