برگزاری کانون داستان خانه ادبیات با محوریت هفته دفاع مقدس