طوفان و باران شدید استان مازندران را فرا گرفت + عکس