انفجار در مجارستان/ چندین نفر زخمی شدند

در پی انفجاری در بوداپست، پایتخت مجارستان، چند نفر زخمی شدند.