ظریف: با وجود افراط گرایی در منطقه، ایران در امنیت به سر می برد

وزیر امور خارجه در ادامه برنامه هایش در نیویورک با وزیران امور خارجه سوریه و کویت دیدار و درباره مسائل منطقه ای و دو جانبه گفتگو کرد.۰۸:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر