وقوع بدترین تصادف خودروی بدون راننده گوگل؛ این‌بار مقصر کیست؟

روز گذشته، یکی از خودروهای بدون راننده گوگل در حین عبور از خیابان های مانتین ویو، بدترین تصادف از زمان آغاز طرح تردد آزمایشی این خودروها را تجربه کرد. با تک شات همراه باشید.