آمریکا می‌خواهد از صف ورود به ایران جا نماند

آمریکا هم ابراز نگرانی کرده است که یک بازار نوظهور جدید توسط رقبای اروپایی، ژاپنی یا چینی تصرف شود. از اینرو، این کشور در تجارت با ایران تحت فشار خواهد بود و در ضمن احتمالا تحریم‌های بانکی شان را لغو خواهند کرد.